رشد اقتصادی و انتخابات آمریکا

با این حال، آیا دموکرات‌ها می‌توانند از این اتفاق به سود خود استفاده کنند و پیرامون یک رویه به توافق نظری دست پیدا کنند که ایجاد یک تفاوت محسوس را وعده دهد؟ به‌نظر می‌رسد دموکرات‌ها باید روی گزینه‌ها و آرائی سرمایه‌گذاری کنند که همه مردم به آن نیاز دارند؛ ولی بخش خصوصی آنها را ارائه نمی‌دهد. بخش خصوصی به مسائلی مانند بیمه درمانی، صندوق‌های بازنشستگی، خدمات مالی اساسی و مراقبت از کودکان، به شکل موثر و گسترده پاسخ نمی‌دهد؛ در نتیجه باید امیدوار باشیم که دموکرات‌ها روی این مسائل سرمایه‌گذاری بیشتری کنند.

رشد اقتصادی آمریکا copy

این مطلب برایم مفید است