از زندگی  لذت ببر

عناوین سرفصل‌های کتاب عبارت است از: رمز داوینچی از منظر لکان، شی‌ء از دنیایی دیگر، ابژه گم‌شده، تصویر چیست؟، نشانگر بازنمایی، زن هستیم یا مرد؟، لذت ببر.

پیوند میان هنر و روان‌کاوی پس از فروید دو مسیر متفاوت را طی می‌کند: نخست خوانش‌های اسطوره‌محور یونگ و پیروانش از آثار هنری به مثابه تجسد افکار، تصورات و عواطف جمعی یا به یک معنا نوعی «ناخودآگاهی جمعی» سرکوب‌شده که به میانجی‌گری کهن‌الگوهایی مشترک در تاریخ فرهنگ‌های گوناگون حضور دارد. مسیری که در آن وظیفه نویسنده کشف الگوها و مفاهیم مقرر و فروبسته‌ای چون سایه، آنیما و آنیموس، نقاب و... در اثر هنری است. مسیر دوم شاهراه ناهموار لکان و لکانی‌هاست. یونگ و پیروانش بر فاصله‌گیری از فروید تاکید می‌کنند، در مقابل شعار همیشگی لکان، بازگشت به فروید است. با این حال هر تکرار و بازگشتی پیشاپیش تفاوتی را در خود نهفته دارد و از این رو بازگشت لکان به فروید نیز با سویه‌هایی اساسا متفاوت همراه است.

به عبارت دیگر، ادعای کتاب این است که آموزه‌های لکان بر مبنای سه بعد تجربه امر واقع، نمادین و خیالی که موقعیت ما را نه در چنگال آهنین غرایز بلکه در دام منعطف و نرم فرهنگی سه ساحت از تجربه انسانی تبیین می‌کند، رویکردهای مفیدی را برای ما در مواجهه با درباره چگونگی تبدیل شدن‌مان به عضو جدیدی از گروه‌های فرهنگی کاملا متفاوت و طرح پرسش‌های اساسی در زندگی و هنر پیشنهاد می‌کند.

 

 

این مطلب برایم مفید است