گزارش تفریغ بودجه، گزارشی است که در اصطلاح مالی فراغت از بودجه یا نتیجه اجرای بودجه خوانده می‌شود. به تعبیر دیگر نتیجه نهایی نظارت بعد از خرج است که براساس آن مشخص می‌شود نهاد مربوطه تا چه میزان براساس بودجه مصوب عمل کرده و میزان انحراف آن چه اندازه بوده است. طی سال‌های گذشته بررسی گزارش‌های تفریع بودجه شهرداری تهران در صحن علنی پارلمان نشان‌دهنده انحراف عملکرد زیادی از بودجه مصوب بود. آخرین گزارش تفریغ بودجه این نهاد که اخیرا در صحن علنی شورای شهر تهران بررسی و در فضایی مبهم به تصویب رسید، نشان‌دهنده همان روال گذشته است.

اعضای شورای شهر تهران می‌گویند گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران بنا به سه دلیل مشروط شناخته می‌شود. دلیل نخست آنکه مشخص نشده مازاد درآمد بر هزینه انباشته سال ۹۵ که مبلغ آن ۳۲۰۰ میلیارد تومان بود در بودجه سال ۹۶ چگونه هزینه شده است. آیا ذخیره شده است و نحوه برداشت و هزینه‌کرد آن تعیین تکلیف نشده است. از این رو این بخش از گزارش برای اعضای شورای شهر تهران مبهم شناخته شد. دلیل دوم آنکه صورت ریز وام‌های دریافتی و میزان تعهدات در این گزارش منتقل نشده است. به همین سبب شورای شهر اطلاع دقیقی در این خصوص ندارد که بدهی و وام‌های شهرداری در این سال چه میزان بوده و به‌صورت شفاف و دقیق به شورا منتقل نشده است. در عین حال، سومین دلیل از نگاه شورای شهر تهران برای مشروط شناخته شدن گزارش تفریغ بودجه ۹۶ آن است که مطابق با مصوبه شورای شهر، تفریغ بودجه باید در کنار عملکرد مالی، عملکرد مقداری نیز داشته باشد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این موضوع در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ لحاظ نشده است تا شورای شهر بتواند ارزیابی عملکرد مالی شهرداری را به درستی انجام دهد که آیا در مدیریت مالی صرفه و صلاح شهر و شهروندان لحاظ شده است یا نه. با تکیه به این سه دلیل، برخی اعضای شورای شهر تهران در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته خواستار بازگشت این گزارش به کمیسیون شدند. در ادامه بررسی این موضوع در جریان جلسه این هفته شورای شهر، با وجود آنکه برخی از اعضا معتقد بودند تمام زوایای گزارش تفریغ بودجه به درستی مورد بررسی قرار نگرفته است؛ اما با فشار برخی از اعضای شورای شهر، کلیات این گزارش به تصویب رسید. به این ترتیب گزارش موردنظر بدون اعمال نظر و بررسی دقیق از سوی اعضای شورای شهر به تصویب نهایی رسید. این در حالی است که از دیدگاه کارشناسان برنامه‌ریزی و بودجه، بررسی گزارش‌های این‌چنینی به‌دلیل حساسیت بالا در نحوه دخل و خرج بودجه شهر نیازمند حساسیت و دقت بیشتری از سوی اعضای شورای شهر است. روندی که در زمان بررسی موضوعات مهم همچون تصویب بودجه یک سال اداره شهر، گزارش‌های حسابرسی، گزارش تفریغ بودجه و... مشاهده نمی‌شود.

 

این مطلب برایم مفید است