این مساله تبعات اجتماعی بسیاری دارد که این تاثیرات نباید در پس خوشحالی برای یک تصمیم انسانی مثبت و بزرگ، به فراموشی سپرده شود.مناطق دو طرف مرز در پی تحولات مختلف به کشورهای متفاوت تبدیل شده‌اند درصورتی‌که زمانی پیش‌تر مردم این کشورها یک ملت محسوب می‌شدند، در نتیجه چندان تفاوت فرهنگی ریشه‌ای وجود ندارد، اما درخصوص تفاوت‌های سطحی باید دقیق به این موضوع و پیامدهایش توجه کنیم.در حال حاضر احتمال ازدواج با خانم‌های ایرانی به بهای کسب تابعیت ایران بیشتر می‌شود و احتمال همان ازدواج‌های صوری خانم‌های ایرانی با آقایان اروپایی یا تبعه اروپا افزایش پیدا کرده و تا حدی نتایج خانوادگی و اجتماعی بلند مدتی را در پی خواهد داشت.

در کنار این احتمال‌های منفی باید منتظر پیشامد‌های اقتصادی مثبت نیز باشیم، زیرا اگر بعضی از اتباع با سرمایه خود به کشور ما ورود کنند، قطعا رونق اقتصادی از جهت این عملکرد مهاجران و همچنین کسانی که به واسطه تابعیت این مهاجران به کشور ما آمد و رفت می‌کنند به وجود می‌آید.در مجموع احتمال پیشامدهای مثبت این جریان بیش از وجوه منفی ناشی از این تصمیم‌گیری است. در نهایت نیز باید به این امر توجه کنیم که هر جامعه‌ای به‌عنوان موجودی زنده و پویا، در طول سال‌ها نیازهای متفاوتی پیدا می‌کند که باید به آن پاسخ داد. چنین مصوبه‌ای پاسخ به یکی از همین نیازهای امروز جامعه ماست.طبیعتا در ادامه شاهد پیامدهای مثبت و منفی آن همزمان خواهیم بود؛ چراکه هیچ تصمیمی به تنهایی خیر کامل نیست.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند