برخورد دیدگاه پولی با گزارش بازار کار

رکورد ۵۰ ساله نرخ بیکاری آمریکا ارتقا یافت. وزارت کار آمریکا آمار کلی اشتغال در ماه آوریل را عصر جمعه منتشر کرد. آمارهای بازار کار از نرخ بیکاری ۶/ ۳ درصدی حکایت دارد که همزمان با ورود ۲۶۳ هزار نفر به نیروی کار در این ماه نیمه مثبت این گزارش را تشکیل می‌دهد. نرخ رشد دستمزدهای ساعتی (میانگین) از پیش‌بینی وزارت کار عقب ماند و در ماه گذشته ۲/ ۰ درصد افزایش یافت. سیگنال منفی این پارامتر به‌دلیل نقش این نرخ در تورم فرستاده شده است. عدم رشد به‌اندازه دستمزد نیروی کار به معنای عدم رشد شاخص قیمت‌ها به‌میزان مورد انتظار فدرال رزرو آمریکا است. نشست چهارشنبه شب فدرال رزرو آمریکا با دو سیگنال مهم همراه بود. اولین پیام جرومی پاول، رئیس این نهاد، عدم‌ رشد نرخ بهره بود و دومین پیامش حذف گزینه کاهش نرخ بهره از میز سرمایه‌گذاران بود. دلیل اتخاذ این دو تصمیم، نارسایی تورم به نرخ هدف ۲ درصدی و امید فدرال رزرو به رشد دستمزدها و تاثیر آن بر رشد تورم در ماه‌های آتی تلقی می‌شود. حالا که نرخ رشد دستمزدها به پیش‌بینی نرسیده و احتمال برخورد نرخ تورم با هدف ۲ درصدی به تعویق افتاده است، اثر سخنرانی جی پاول معکوس شد. شاخص دلار پس از نشست پولی تقویت شد؛ اما پس از انتشار داده‌های بازار کار وارد کانال کاهشی شد و حدود ۳۶/ ۰ درصد تضعیف در کارنامه خود ثبت کرد تا در نهایت پرونده هفته گذشته خود را در ۵۲/ ۹۷ واحد خاتمه داده باشد. شاخص دلار همزمان با نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا به‌ویژه در نسخه ۱۰ ساله همراه شد که تحت فشار گزارش بازار کار آمریکا قرار داشت. با توجه به نتیجه گزارش که از شتاب نگرفتن دستمزدهای نیروی کار حکایت داشت، پیش‌بینی می‌شود که فشار دستمزدهای بدون رشد کافی، به عدم‌رشد محسوس در شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های آتی منتهی خواهد شد. به همین ترتیب، تورم بدون رشد باعث کاهش نرخ بازدهی اوراق خزانه شد و به تبع آن تمایل سرمایه‌گذاران بین‌المللی را برای دلار از سمت بازارهای با بازدهی ثابت تشدید کرد.

15 (6)

این مطلب برایم مفید است