اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری با انتشار این ویدئو در صفحه اینستاگرام خود نوشت «این فیلم نشانه گویایی از غیرت و حمیت جوانان و حیات اجتماعی جامعه ایرانی است». کاربری هم نوشت: «گر پطرس فداکار در کتاب مری داج آمریکایی تنها یک افسانه بود، این جوانان خود حقیقت‌اند.» کاربر دیگری هم نوشت: «مقاومت و ایستادگی جوانان دهلاویه را باید به رخ جهانیان کشید، آنچه که آنها افسانه می‌پندارند در خوزستان حقیقتی تمام نشدنی است.» از سوی دیگر فیلمی از خانم دکتری وظیفه‌شناس و شجاع منتشر شد که نشان می‌داد برای نجات جان یک هموطن و کمک به او از طریق یک طناب با از جان گذشتگی از روی سیل رودخانه رد شده و به روستای گاوزرده معمولان لرستان رفته است. کاربران فضای مجازی درباره فداکاری و مسوولیت‌پذیری این خانم دکتر بسیار نوشتند. یکی از کاربران نوشت: «سرزمین من ایران پر است از زنان غیوری که در روز تنگ این گونه دل به دریا زده‌اند. رشادت‌های این زنان بزرگ ایرانی را باید در کتاب‌ها نگاشت تا نسل‌های بعدی به پیشینیان خود افتخار و مباهات ورزند.»