اظهارات رئیس شورای شهر تهران در حالی است که جزئیات گزارش عملکرد بودجه ۹۷ شهر تهران در پایان ۹ ماه حکایت از آن دارد که نیمی از بودجه مصوب برای سه فصل نخست سال جاری (یعنی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان) محقق نشده و مجموعه شهرداری تهران با عقب‌ماندگی شدید در تامین منابع مالی برای پرداخت هزینه‌های جاری و توسعه‌ای شهر نسبت به دوره‌های مشابه گذشته مواجه شده است. اگرچه به گفته مدیران شهری بودجه سال جاری محتاطانه و با لحاظ شرایط رکود در بخش ساخت وساز تدوین و به تصویب شورای شهر تهران رسیده بود، اما به نظر‌ می‌رسد رکود ساختمانی در بازار مسکن شهر تهران، علاوه‌بر تاثیرگذاری مستقیم بر بخش سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی و کاهش ساخت‌وسازهای مسکونی، بودجه اداره پایتخت را به شکل منفی تحت‌الشعاع قرار داده و به‌صورت غیرمستقیم اما محسوس، بودجه توسعه شهر را با کسری منابع نقد روبه‌رو کرده است. روندی که برای بسیاری از مدیران شهرداری نیز قابل پیش بینی بود و از زمان تصویب بودجه ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای سال ۹۷، بسیاری از مدیران شهری بر درآمدزایی از روش‌های نوین تاکید داشتند. با این حال به دلیل برخی مشکلات، مدیریت شهری نتوانست از روش‌ها و ابزارهای نوین تامین مالی استفاده کند. ناکامی مدیریت شهری در استفاده از منابع جدید مالی سبب شده تا به دلیل رکود حاکم بر بازار ساختمانی، تحقق منابع مالی با کسری قابل توجه مواجه شود و شهرداری نتواند ماموریت‌های کلیدی اداره پایتخت در سال گذشته را به سرانجام برساند. آنچه از دیدگاه کارشناسان شهری مهم تلقی می‌شود این است که اگر مدیریت شهری امسال نیز نتواند از روش‌های نوین خلق درآمد استفاده کند دشواری‌های تامین منابع مالی در سال جاری نیز گریبانگیر مدیریت شهری خواهد شد به ویژه آنکه مطابق با پیش بینی‌های انجام شده، شرایط رکود ساخت وساز برای سال جاری بیش از سال گذشته خواهد بود. کارشناسان شهری پیشنهاد می‌کنند شهرداری تهران برای جلوگیری از انحراف در عملکرد بودجه امسال، از یکسو به کاهش هزینه‌های غیرضرور و از سوی دیگر به خلق درآمد از مسیرهای نوین و پایدار اقدام کند. هوشمند‌سازی و اصلاح الگوی جمع‌آوری زباله از جمله روش‌هایی است که می‌تواند هزینه‌های اداره شهر را تا حدود زیادی کاهش دهد. همین‌طور ورود به بازارهای نوین همچون بازار سرمایه، جذب بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه‌های توسعه شهری، کسب درآمد از محل اجاره داری و همچنین اخذ عوارض و مالیات‌های شهری می‌تواند تا حدود زیادی به شهرداری کمک ‌کند.