سرمایه‌سوزی انسـانی طرح: میلاد رفاقتی

فارغ از آن که بخواهیم دلیل این تصمیم مدیران شبکه سه را بدانیم یا از پشت پرده‌های احتمالی آن مطلع شویم ،لزوم توجه به سرمایه سوزی صورت گرفته در این میان شاید کم اهمیت‌تر از اصل موضوع نباشد.هدر‌رفت سرمایه‌های انسانی‌ای که  صدا و سیما برای به بار نشستن  آنها سال‌های زیادی هزینه کرده است. ایجاد دوگانه عادل_میثاقی بازی دو سر باختی بود که مدیران سیما بازیگردان آن بودند.