فعالان محیط‌زیست و حامیان حیوانات با تلاش مستمر سعی در تدوین قوانین در این زمینه دارند، آنها در همین جهت، پیش‌نویس لایحه ممنوعیت حیوان‌آزاری را به دولت پیشنهاد داده بودند.در ایران امروز، همچنان حقوق حیوانات به دلایل مختلف و نبود قانون نقض می‎شود و کشتار سازمان‌یافته سگ‎ها و گربه‎های شهری به شکل فاجعه‌باری ادامه دارد. ما در این فیلم، با به تصویر کشیدن بخشی از شرایط زندگی حیوانات در ایران تلاش می‌کنیم توجه و حساسیت جامعه را برای همزیستی مسالمت‌آمیز با حیوانات برانگیزیم، قطعا ثبت شدن این شرایط می‌تواند در مسیر تغییر رفتار نهادهای مسوول دولتی و جامعه مدنی تاثیر‌گذار باشد.