در این شماره از اتفاقات مهم حوزه آی تی گفته ایم و ویرانگر خارجی بازار مسکن را زیر ذره بین قرار داده ایم. از رسیدن خودرو به لبه پرتگاه گفته ایم و آینده بنزین را در سال ۹۸ واکاویدیم.

هرچند ترجیع بند تمام این «داستان»‌ها،عوامل اقتصادی است با این حال تغییرات و فعل و انفعالات برون مرزی که تاثیرش بر سیاست داخلی و تصمیمات سیاست گذار داخلی غیر قابل انکار است را نیز از یاد نبرده ایم. تحکیم پایه های قدرت شاهزاده جوان در عربستان،تقابل روز افزون ترامپ با سایر عوامل قدرت در آمریکا و هم چنین استراتژی او مبتنی بر «بازگرداندن عدالت تجاری»که منجر به جنگ سرد اقتصادی شده نیز از جمله داستان‌های این شماره جمعه نامه است.

در  سال ۹۷، افراد ، هنرمندان و چهره های سرشناس زیادی چهره در نقاب خاک کشیدند و از میان ما رفتند. صفحه آخر یادبودی است برای همه کسانی که در سال جدید کنار ما نیستند.