از سوی دیگر طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو خودروساز بزرگ کشور مجاز به فروش فوری روزانه ۲۰ درصد از میزان تولید خود هستند. به این ترتیب مشخص نیست که خودروساز مثلا در فلان روز چه خودرویی را آن هم به چه تعداد قرار است به فروش برساند. ازسوی دیگر خودروسازان باید تا پایان سال همین روند را برای تامین خودرو بازار ادامه دهند؛ حال آنکه چند روزی ایران خودرو فروش یکی دو محصول خود را در دستور کار قرار می‌دهد و سایپا در این زمینه اقدامی نمی‌کند و در روزی دیگر این اتفاق برعکس رخ می‌دهد. بدین ترتیب از دو هفته‌ای که خودروسازان اقدام به فروش فوری محصولات خود کرده‌اند نحوه اجرای آن با چند ایراد و ابهام اصلی مواجه است. «تحمیل قیمت‌های دستوری به خودروسازان»، «مشخص نبودن تیراژ واقعی خودروها»، «اطلاع‌رسانی ضعیف خودروسازان» و «پایدار نبودن فروش‌های روزانه» از جمله چالش‌های موجود در طرح فروش فوری روزانه ایران خودرو و سایپا است که مانع اجرایی شدن درست و اثرگذاری مناسب آن در بازار شده‌اند.