نیاز به شادمانی بیشتر از طریق فرهنگ محقق می‌شود و توجه به آیین‌های سنتی مانند نوروز و چهارشنبه سوری تا حد زیادی بستر این شادمانی را فراهم می‌کند؛ اما به طور کلی بحث سبک زندگی نیز مطرح است. امروز با توجه به بحران‌های اقتصادی که شامل حال همه ما می‌شود باید نگاه با گذشت‌تری را نسبت به یکدیگر داشته باشیم. ما در گذشته ملت سازگار و مهربان‌تری بودیم و بی تفاوتی و کاهش مسوولیت‌پذیری یکی از شناسه‌های منفی جامعه محسوب می‌شود. این تغییر رفتار نشان از تغییر سبک زندگی ما در جهتی منفی دارد. حال در کنار این عامل موثر در ازدیاد خشونت عوامل دیگری مانند اختلالات روانی، اعتیاد، ضعف در شناخت حقوق شهروندی و بی‌اعتمادی نیز در جامعه وجود دارد، اما چگونگی کنترل خشم یک دانش مفید برای زندگی هر یک از ما است. به طور مثال فردی که نسبت به کنترل خشم آگاهی دارد، در مواجهه با بیماری که دچار اختلالات روانی است، رفتار عاقلانه‌تری را از خود بروز می‌دهد. همچنین اعتمادسازی در سطح فردی و حتی نگاه به افراد حاکم در هر جامعه مهم است؛ زیرا فضای بی‌اعتمادی همیشه با حس انتقام‌جویی همراه است. حال برای ایجاد فضای سرشار از شادی واعتماد نیاز به آموزش از طریق مدارس ورسانه‌ها داریم. اکنون که شرایط برای صرف هزینه‌های اساسی دشوار است، باید سراغ منابع رایگانی برویم که امکان دسترسی ما به این شادمانی و فضای امن را بیشتر می‌کنند. هر فرد باید در نظر بگیرد که شرایط هر چقدر دشوار باشد؛ اما زندگی در جریان است و باید به‌دنبال راه‌های راحت زیستن از طریق کسب آرامش باشیم.