مایکل وایت به جنبه تاریخی پرداخته و جان گرین جنبه علمی اثر را به نگارش درآورده‌. در بخش‌های علمی در واقع از هر نوع بحث علمی دقیق و فرمول‌ها اجتناب شده است تا برای مخاطبان علم قابل فهم باشد. بخش‌های تاریخی کتاب هم با مصاحبه به زندگینامه استیون هاوکینگ پرداخته است. به نوعی در این اثر رگه‌هایی از تاریخ علم را می‌توان یافت.  ادبیات کتاب به‌گونه‌ای است که مخاطب باید ابتدا علاقه‌مند به این نوع مباحث باشد تا کتاب برایش جذابیت زیادی داشته باشد. چراکه این اثر ادبیاتی داستان‌گونه ندارد که هر فردی هم که چندان به مباحث علمی علاقه‌مند نباشد جذب آن شود.  در واقع این اثر دوران کودکی تا کهنسالی هاوکینگ را به تصویر کشیده است. اگر برای فردی مهم است که یکی از تاثیرگذارترین دانشمندان عصر حاضر چه سرگذشتی داشته است این اثر به شدت وی را جذب خواهد کرد.  این کتاب زندگینامه و جنبه‌های علمی که به استیون هاوکینگ ربط دارد را درهم آمیخته است. در کل هدف مولفان هم این بوده که برای مخاطبان عام بنویسند. استیون هاوکینگ شخصیت خاصی داشته است و اغلب رسانه‌ها به آن پرداخته‌اند اما در این کتاب نویسندگان رویکرد بی‌طرفانه‌تری داشته‌اند و هدفشان تمجید یا علاقه‌مند کردن دیگران به او نبوده است. محتوای اغلب رسانه‌ها و کتاب‌ها درباره دانشمندان به‌گونه‌ای است که گویی پیش‌داوری کرده‌اند و می‌خواهند علاقه مخاطبان را به دانشمندان برانگیزند.