آبان ماه امسال موضوع برخورد ماموران گشت ارشاد با پوشش دانشجویان دختر در سوهانک جنجالی شده بود. انتشار این فیلم کوتاه بار دیگر موضوع گشت ارشاد و برخورد با پوشش زنان را در شبکه‌های اجتماعی داغ کرد و کاربران با ساخت هشتگ‌های #گشت_ارشاد و #ماجرای_نارمک به اظهار نظر در این خصوص پرداختند. یکی از کاربران در این زمینه نوشت«در شرایطی که مردم با هزاران مشکل معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، کشاندن مردم به سمت خشونت به دلیل پوشش نامناسب بی‌تدبیری است و شاید هم عمدی برای این کار وجود دارد.» یکی از کاربران هم نوشت«مداخله مردم در ماجرای گشت ارشاد نارمک هشداری است که نشان می‌دهد آستانه تحمل مردم وارد فاز جدیدی شده است.» کاربر دیگری با اشاره به پوشش‌های ناهنجار برخی از زنان نوشت«امر به معروف و نهی از منکر و شرایط آن را خیلی‌ها می‌دانند ولی چگونگی اجرای امر به معروف و نهی از منکر خیلی مشکل است.» یکی دیگر از کاربران هم با اشاره به نحوه برخورد ماموران گشت ارشاد نوشت« اگر روال برخورد پلیس با مردم از طریق ماموران امنیت اخلاقی یا گشت ارشاد به همین منوال ادامه یابد، دخالت مردم در این کار چه پایانی را رقم خواهد زد؟» در همین زمینه یک مدرس حوزه علمیه قم هم گفت که چنین برخوردهایی تناسبی با عرصه فرهنگ ندارد.