در واقع از ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ که پاول به‌عنوان رئیس فدرال رزرو معرفی شد، ۱۴ ماه می‌گذرد و همین امر اهمیت دیدار در کاخ سفید را بیشتر کرده است. ضیافت شام دولت و فدرال رزرو، میهمان چهارمی نیز داشت که او نیز با انتخاب ترامپ وارد هیات ۷نفره نهاد پولی شد. «ریچارد کلاریدا»، معاون رئیس فد و مرد شماره ۲ پاول، میهمان دیگر میز شام کاخ سفید بود. سخنگوی فدرال رزرو در بیانیه‌ای اظهار کرد که این دعوت از سوی کاخ سفید صورت گرفته بود تا پیرامون اقتصاد بحث صمیمانه‌ای داشته باشند. بیانیه هفته گذشته پاول نشان داد که کمیته بازار آزاد نسبت به برنامه پیشین خود که رشد تدریجی نرخ بهره بود عقب کشیده است؛ چراکه نگرانی در مورد رشد اقتصاد جهانی و افزایش نوسانات بازارها در اواخر سال گذشته احتیاط بیشتری را در میان سیاست‌گذاران پولی کمیته ایجاد کرده بود. همچنین گمانه‌‌زنی‌هایی درخصوص پایان سیکل افزایشی وال‌استریت و وقوع بحران مالی تا پایان سال‌جاری با ریزش شدید وال‌استریت تقویت شده بودند و تداوم نوسانات شدید دسامبر می‌توانست با سقوط شدیدتر بازارهای جهانی سهام، هراس از بروز رکود اقتصادی را به سرمایه‌گذاران سرایت دهد. به همین دلیل، احتیاط در اعمال رشد نرخ بهره و تعدیل ترازنامه اوراق در دستور کار فدرال رزرو قرار گرفت تا آرامش به بازارها بازگردد.

Capture copy