به‌نظر می‌رسد این افراد که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با سرمایه‌های هنگفت خود وارد کشورهای غربی شدند و مورد استقبال نیز قرار گرفتند اکنون به یک چالش برای لیبرال دموکراسی بدل شده‌اند. یکی از چالش‌هایی که این سرمایه‌ها برای جوامع غربی به‌همراه داشته‌اند آن است که چنین افرادی با خرید زیرساخت‌های مهم یک کشور تلاش می‌کنند تا به نفوذ در آن جامعه دست یابند. از این رو این نفوذ می‌تواند برای پیشبرد اهداف سیاسی دولت‌های خارجی نیز مورد استفاده قرار بگیرد. تحلیلگران بر این باور هستند که زمان مقابله گسترده با این افراد و سرمایه‌های آنها فرا رسیده است و غرب دیگر نباید با اهمال خود موجب ریشه دواندن بیشتر این افراد در نظام کشورهای اروپایی و آمریکا شود.