در کتاب‌های وی کمتر نقصی را می‌توان یافت. یک زمان درسی را برای تدریس در دوره کارشناسی ارشد تعریف کرده بودند که درباره حقوق بین‌الملل بود و بنا بود مباحث مهم حقوق مدنی را تدریس کنم. تمام کتاب‌های حقوق مدنی را دیدم و هیچ یک را نتوانستم انتخاب کنم تا اینکه کتاب مختصر و مفید استاد موحد را یافتم و یک روز عصر تا شب مباحث مهم آن را دیدم که برای دانشجویان بسیار ساده و مفید است و دانشجویان نیز از این کتاب راضی بودند.

خدمات استاد به اندازه‌ای زیاد است که زبان برای بیان آن قاصر و فرصت اندک است، اما درباره کتاب «حق و سوء‌استفاده از آن» باید بگویم که زمانی بنا داشتیم درباره حق و سوء‌استفاده از آن در حوزه‌های مختلف تحقیقاتی را انجام دهیم که از میان استادان، استاد موحد پیش‌قدم بودند و تعداد انگشت‌شماری در این باره تحقیق کردند و من نیز نتوانستم این طرح را ادامه دهم، اما اکنون خوشحالم که مقاله استاد به‌صورت کتاب ارائه شده تا علاقه‌مندان بتوانند آن را به‌صورت عمیق مطالعه کنند. این امر که ما از دانشمندان و بزرگان در زمان حیاتشان تجلیل کنیم، کار شایسته‌ای است.