پس از مدت کوتاهی Stan به سراغ خودرو می‌آید و آن را با کفی مخصوصش بلند می‌کند و با دقت و ایمنی بالا حمل می‌کند و در جای مناسبی در پارکینگ فرودگاه پارک می‌کند. وقتی که مسافر از سفر برمی‌گردد هم این روبات خودرو را به یکی از گاراژها آورده و در اختیار وی می‌گذارد. این روبات می‌تواند به هر طرفی حرکت کند و هم به عقب برود و هم مسیر روبه‌رو را در پیش بگیرد. این ویژگی باعث می‌شود که در فضاهای تنگ عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته باشد. از آنجا که لازم نیست درهای خودرو برای جابه‌جایی باز شود؛ بنابراین خودروها می‌توانند با فاصله کمتری در کنار هم قرار بگیرند تا از فضای پارکینگ استفاده بهینه‌تری شود. هیچ انسانی مجاز به ورود به محوطه نیست و اساسا نیازی هم به این کار نیست. بنابراین امنیت پارکینگ فوق‌العاده بالا می‌رود و نیازی هم به تعبیه پیاده‌روهای مشخص برای رسیدن به خودروها نیست. این سیستم حدود ۳۰ درصد استفاده بهینه‌تر از فضا را در پارکینگ‌ها موجب می‌شود.