من حدود ۴ تا ۵ سال است که در عرصه کارگردانی تئاتر فعالیت می‌کنم و پیش از این نمایش «ماراساد» را حدود ۱۲ ماه با گروه‌مان تمرین کردیم، ولی در تالار مولوی به ما اجرا داده نشد و تنها ۳ اجرا در رپرتوآر تئاتر تجربه در سالن تئاتر مستقل تهران داشتیم. حمایت از تئاتر دانشجویی تنها محدود به اجرا در یک سالن تئاتر آن هم بعد از رفت و آمد بسیار، صحبت و آشفتگی ذهنی می‌شود. آنقدر گروه‌های دانشجویی در روند گرفتن سالن اجرا اذیت می‌شوند که وقتی اثرشان به اجرا می‌رسد، انگیزه و توان زیادی را از دست داده‌اند.مرزبندی ایجاد شده با عناوین «تئاتر دانشجویی» و «تئاتر رسمی یا حرفه‌ای» باعث شده که تصور بر این باشد که تئاتر دانشجویی یعنی یک کار آماتوری در حالی که اینگونه نیست.نمایش «در انتظار گودو» از ۱۸ دی اجرای خود را در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر آغاز کرده و تا ۱۸ بهمن هر روز ساعت ۱۷:۳۰ به صحنه می‌رود.