عمده‌ترین دلیلی که شایعات در بورس توانسته است تاثیرگذار باشد،‌ دولتی یا شبه‌دولتی بودن بسیاری از شرکت‌های حاضر در این بازار است که فعالیت آنها تابع تصمیمات دولت و نهادهای سیاست‌گذار عمومی در کشور است. به‌عنوان مثال شرکت‌های پتروشیمی از سه حوزه مجلس، وزارت نفت و وزارت صمت تحت تصمیم‌گیری هستند که کوچک‌ترین شایعه‌ای در این سه حوزه می‌تواند بازار این شرکت‌ها را با تلاطم مواجه کند.

راهکار مواجهه با این معضل ثبات در تصمیم‌گیری در رده‌های گفته شده جهت جلوگیری از بی‌ثباتی‌های ناشی از این مساله است. شفافیت و ایجاد قوانین مشخص و واضح برای بازه‌های سه تا پنج ساله در تمام حوزه‌ها می‌تواند اولین گامی باشد که در این حوزه باید برداشته شود.

عدم تغییر در قوانین بالادستی به کلیه حاضران در بازار سرمایه این نکته را گوشزد می‌کند که امکان تحلیل، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی وجود داشته و آرامش و اطمینان زیادی به بورس کشور تزریق خواهد کرد. این موضوع نوسان و تلاطم را از این بازار خارج خواهد کرد. البته اتفاقات خاص مانند تصمیم آمریکا برای خروج یک‌جانبه از برجام و شایعات موجود اطراف آن درخصوص تحریم‌های جدید و تصمیم سیاست‌گذاران در این حوزه، با سرعت، ثبات و شفافیت به سرمایه‌گذاران اعلام شود و در این شرایط شایعات چه مثبت و چه منفی کارکردی نخواهد داشت و تصمیم سرمایه‌گذاران بر اساس آن نخواهد بود.