این اثر فضای خاص و متفاوتی دارد و نمی‌توانم آن را در ژانر مشخصی بگنجانم. البته سازبندی و نوع تنظیمات ساختاری علیزاده برای آلبوم به تفکرات من و آنچه در ذهن داشتم نزدیک بود. دوست دارم در ادامه فعالیت‌هایم فضا و موسیقی‌های دیگری را هم تجربه کنم؛ اما نه به این معنا که بخواهم جایگاه فعلی را رها کنم و از آن دور شوم. معتقدم موسیقی سنتی خاستگاه اصلی و اولویت من محسوب می‌شود. برای بعد از این آلبوم هم برنامه‌ریزی مشخصی دارم و یکی از دغدغه‌های اصلی من انجام کارهای باکیفیت است که در آینده بتوانم از آنها دفاع کنم. به اینکه تعداد آلبوم یا قطعات سینگل و حتی کنسرت‌هایم فراوان باشد کمتر توجه می‌کنم. در وهله بعدی دوست دارم آثاری که می‌سازم انعکاس تفکر و نوع نگاهم به مسائل اجتماعی و... در آن بازه زمانی باشد.