تابه‌حال قطعه‌ای را به‌صورت تک‌آهنگ منتشر نکرده‌ایم اما ویدئوهایمان را به دست مخاطبان رسانده‌ایم. در آینده اما هر اتفاقی ممکن است بیفتد ولی فعلا تصمیم این است که آلبوم‌های در حال تولید به انتشار برسد. شاید خواسته‌های گروه پالیز خواسته‌های بزرگی نباشد ولی به نسبت گروه‌های دیگر، متفاوت است. ما با انگیزه و انرژی بیشتری برنامه‌های پیش رویمان را در ژانرهای متفاوت‌تری انجام خواهیم داد و امیدوارم اتفاق غیر مترقبه‌ای در مسیر کاری ما نیفتد و گروه ما به اهداف خود برسد.