افزایش بودجه دانشگاه‌ها بر‌اساس شرایطی که دارند به‌طور ثابت ۱۰ درصد نیست و متغیر است و این بودجه‌ای است که با توجه به وضعیت کشور مشخص می‌شود که این هم نوعی مدیریت و درایت مدیر دانشگاه را می‌طلبد.از طرف دیگر با توجه به اینکه در دانشگاه با قشر فرهیخته دانشجو مواجه هستیم شیوه مدیریت در مراکز دانشگاهی و فضای آموزش عالی کشور با سایر ارگان‌ها متفاوت است به همین علت باید تلاش کرد در کنار فراهم کردن امکانات رفاهی برای دانشجویان کیفیت آموزش و پژوهش نیز حفظ شود. واقعه غم‌انگیزی چون تصادف دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، بار دیگر یادآور این مهم شد که یک مدیر در دانشگاه باید تمام جوانب اعم از امنیت، رفاه و ... را مدنظر داشته باشد و البته مدیریت دانشگاه‌ها با افزایش تعداد دانشجو و بزرگ‌تر شدن محیط قطعا سخت‌تر خواهد شد. بنابراین یک مدیر فقط در یک راستا نمی‌تواند مدیریت کند و همه جوانب حائز اهمیت است و باید مدنظر مدیریت قرار بگیرد؛ به‌طوری‌که از نظرات استادان و دانشجویان و همچنین تشکل‌های فعال دانشگاه در راستای ایجاد فضای مطلوب علمی با آرامش و بدون هرگونه تنش باید بهره برد تا دانشجو بتواند به راحتی به فعالیت‌های پژوهشی و علمی بپردازد. پایین بودن دوره مدیریت در دانشگاه‌های کشور هم یک ضعف بزرگ به شمار می‌آید که البته طی ۶ تا ۷ سال اخیر با تثبیت بیشتری در این مقوله روبه‌رو هستیم؛ در گذشته مدیریت دانشگاه دو تا سه سال بود اما خوشبختانه در سال‌های اخیر و در این دولت مدیریت‌ها تا حدودی ثبات پیدا کرده است و این باعث می‌شود اهداف مدیران در درازمدت به نتیجه برسد و محقق شود.