این برنامه طراحی و تنظیمی برای یک دونوازی ٢٠ دقیقه‌ای میان دو ساز است که به نوعی متفاوت از دیگر نوع‌های تکراری خود است. در دونوازی‌های رایج شاهد همنشینی گاهی بداهه یا سوال و جوابی مانند ساز و آواز هستیم. ولی در این چندشبِ پیش‌رو سعی داریم دونوازی‌هایی از پیش طراحی شده را برای مخاطبان جدی موسیقی ایرانی ارائه کنیم. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌گرفته مژگان حسینی نوازنده قانون، سپنتا حامدی‌نژاد نوازنده تار، عماد حنیفه نوازنده تار، پوریا فرجی نوازنده سنتور، پویان عطایی نوازنده سنتور، حمید خوانساری نوازنده عود، نوا سلیمانی نوازنده عود، حسین اینانلو نوازنده سه تار، مجید مولانیا نوازنده تار، صابر سوری نوازنده عود، مهرداد ناصحی نوازنده کمانچه و امین گلستانی نوازنده عود روزهای سه‌شنبه ۲۵ و چهارشنبه ۲۶ دی ماه به اجرای برنامه می‌پردازند. این برنامه آخرین دور از این مجموعه کنسرت‌های چندشب است که در سال ٩٧ برگزار خواهد شد و امید داریم در سال ٩٨ شاهد انتشار آنچه تاکنون در این چندشب‌ها به‌صورت صوتی و حرفه‌ای ضبط شده، باشیم. به هر صورت مجموعه کنسرت‌های چندشب بیانگر رویکرد، بیان و اندیشه نسل چهارم موسیقی ایرانی است که در آن آثار بیش از ۱۱۴ هنرمند برگزیده موسیقی ایران طی ۲۸ شب اجرا ثبت و ضبط شده‌اند و بدون تردید می‌تواند مقیاس و میزانی برای آیندگان باشد. پروژه‌ای که به اعتقاد من فقط با همدلی نسل چهارم موسیقی صورت گرفت.

06 (1)