از میزان دستمزدهای ستاره‌ها گرفته تا قراردادهای مربوط به هر پروژه و ریز جزئیات فروش و درآمدهای هر فیلم. این جزئیات چنان است که حتی درآمدهای جانبی هر اثرچون تبلیغ، فروش اینترنتی و... نیز مشخص است. اما در کشور ما همچون بسیاری از بخش‌های دیگر، سینما نیز از عدم شفافیت اقتصادی رنج می‌برد. مساله‌ای که طی سال‌های اخیر پررنگ شده و حساسیت‌ها و نقدهای بسیاری را در پی داشته است. از طرف دیگر ساز‌و‌کارهای اعطای مجوز، تعیین سالن‌ها و سانس‌های نمایش و شبکه نمایش خانگی و... نیز روشن نبوده و بر پیچیدگی‌های این سینما می‌افزاید. حالا دیگر دسترسی به اطلاعاتی چون قراردادهای مرتبط با هر پروژه سینمایی، میزان دستمزدهای چهره‌های سینمایی و... که دیگر همچون رازهای سر به مهری می‌مانند که هرکسی را از آنها اطلاعی نیست. دود این عدم شفافیت اما هم به چشم مردم و هم به چشم هنرمندان خواهد رفت، چراکه به مرور باعث افزایش فساد در سینما و اقتصاد هنری کشور شده و میزان رانت، زد وبند و... را افزایش می‌دهد. در این صفحه بر آن شدیم تا به دلایل عدم شفافیت اقتصادی در سینمای کشور بپردازیم.