من بر این باورم اجرای چنین آثاری برای مجموعه‌ای چون ارکستر ملی که پیشانی ارکسترهاست اتفاق خوبی است و حتی می‌تواند به اجراهای فراملی تبدیل شود. همه خواننده‌های خوب باید در ارکستر ملی بخوانند زیرا این ارکستر محلی نیست که یک خواننده به‌صورت ثابت حضور داشته و دیگران فرصتی برای ارائه کارهایشان نداشته باشند. من به نسبت شرایط و وضعیت موجود موسیقی کشورمان ضعف خاصی را نمی‌بینم زیرا برای ارزیابی مجموعه‌ای چون ارکستر ملی باید با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم به ارزیابی بپردازیم. در این کنسرت تعدادی از آثار ماندگار استاد تجویدی نوازنده و آهنگساز فقید موسیقی به همراه چند قطعه دیگر برای مخاطبان اجرا می‌شود. این کنسرت امروز پنجشنبه ۲۹ آذرماه ساعت ۲۱:۳۰ با عنوان «شب یادمان استاد علی تجویدی» به رهبری فریدون شهبازیان برگزار می‌شود.