اولویت اول «فیلشاه» مخاطب کودک و نوجوان بود چرا که تمام ساختار فیلم از فیلمنامه گرفته تا جنس تصویرسازی و شخصیت‌پردازی‌ها در زمینه کودک و نوجوان اعمال شده است اما این فیلم می‌تواند مخاطبان بزرگسال را هم جذب کند.   نگارش فیلمنامه در یک پروسه ۱۰ ماهه در کارگاه فیلمنامه‌نویسی «هنر پویا» با مشورت بهروز افخمی، هادی مقدم‌دوست و وحید امیرخانی انجام شد. نوشتن فیلمنامه به‌صورت جمعی در ابتدا کار سختی بود چون این تجربه را کمتر در ایران دیده‌ایم از آنجایی که مبنای اهداف گروه جذب مخاطبان کودک و نوجوان بود ساختار اصلی، شوخی‌ها، دیالوگ‌ها، درام و موارد دیگر فیلمنامه هم مخصوص مخاطبان کودک و نوجوان نوشته شده است. از سویی روابط فیلمنامه «فیلشاه» براساس فضای ایران نوشته شده تا فیلمنامه منطبق با فرهنگ ایرانی شود. متاسفانه چون در ایران انیمیشن‌های سینمایی مخصوص کودک و نوجوان نداشتیم ذائقه این مخاطبان توسط فیلم‌های خارجی شکل گرفته و دیگر بکر و دست نخورده نیست.  برای مخاطب فیلم ما جنبه سرگرمی اثر مهم است. مخاطب کودک به‌صورت صفر و یکی فیلم را می‌بیند. او اگر سرگرم شود، فیلم را دوست دارد ولی اگر این اتفاق نیفتد از فیلم فاصله می‌گیرد .اینجاکوچک‌ترین خطا به معنای از دست دادن مخاطب است.