شاید بتوان گفت که یک روایت درونی همراه خود دارد و صرفا از طریق گفت‌وگوی دو بازیگر پیش می‌رود.  عملا اتفاق خاصی در جریان نمایش رخ نمی‌دهد و بنا هم ندارد که پند یا توصیه‌ بکند اما توقع داریم مخاطب در مقابل این نمایش روایت سومی در ذهنش ایجاد شود که در واقع داستان زندگی خود شخص است. در واقع داستان این نمایش روایتی از زندگی یک زن و شوهر است که توان تعامل با هم را از دست می‌دهند و به این ترتیب گفت‌وگوهای خانوادگی تهی از معنا شده و به مرور فرسایشی می‌شود. خانواده یک معنای درونی است و جامعه انعکاس رفتار ما در خانه. تاکید زیاد بر سر برخی مسائل باعث رسیدن به یک فراواقعیت می‌شود و بنابراین قصه سوم جایی شکل می‌گیرد که مخاطب در درون خودش فکر می‌کند اگر جای این شخصیت بودم چه می‌کردم . در این نمایش شکوفه داودی و بهاءالدین مرشدی نقش‌آفرینی می‌کنند. این نمایش تا پایان آذرماه هر روز ساعت ۱۹:۳۰ در تماشاخانه دیوار چهارم روی صحنه خواهد رفت.