برخی‌ از پژوهش‌گران مدعی‌اند که کلیه سمت‌های مدیرکل به بالا در بخش دولتی کشور طی ۴ دهه گذشته تنها بین حداکثر ۳ هزار نفر مدیر جا‌به‌جا شده است و جز این حلقه بسته به ندرت فرصت برای چهره‌های جدید و نگر‌ش‌های تازه ایجاد شده است. اما آیا اجرای این قانون با روش فعلی منجر به بهتر شدن کیفیت مدیریت در کشور خواهد شد؟ آیا تجربه مدیران پیشین به نسل بعدی منتقل می‌شود؟ یا قرار است دوباره چهره‌هایی جوان‌تر با روش آزمون و خطا به دنبال کسب تجربه‌ تازه باشند و هزینه این تجربه‌ها را کشور و جامعه بپردازند؟ در این شماره به این موضوع پرداخته‌ایم تا ببینیم چه چشم‌اندازی پیش‌روی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است.