نجفی که پس از ۷ ماه ناچار به کناره‌گیری شد و افشانی نیز که به‌نظر می‌رسید دست‌کم سه سال آینده در این سمت باشد با تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان با بی‌میلی تمام این صندلی را ترک کرد. در حال حاضر اما پیروز حناچی به‌عنوان سرپرست و شهردار منتخب تهران از سوی شورای شهر انتخاب شده و در انتظار تایید حکم خود از سوی وزارت کشور است. این همه باعث شده بحث توقعات و مطالبات از شهرداری تهران داغ شود. اما در شرایط کنونی مهم‌ترین انتظارات از شهردار تهران چیست و در چه زمینه‌هایی باید منتظر اقدامی عاجل از سوی شهردار جدید بود؟ در این صفحه به این مهم پرداخته‌ایم.