معتقدم هنر،تاباندن نور بر نقاط تاریکی است که تا به حال گفته نشده است یا کسی جرأت گفتن آن را ندارد. مشغول ساخت فیلمی در زاهدان بودم که به انجمن خیریه‌ای دعوت شدم. در این انجمن با فردی به نام رضا دُرانی، رئیس انجمن آشنا شدم. زمانی که متوجه شدم در پشت صحنه زندگی خصوصی رضا، اتفاقاتی متفاوت از آنچه به نظر می‌رسد، می‌افتد، جذب ساخت مستندی درباره زندگی او شدم. چکیده ۲۶ سال از چالش‌های زندگی خانواده‌ای را نشان داده‌ایم که نتیجه‌اش حتی بر زندگی شخصی خودم و دیگر عوامل سازنده فیلم تاثیر گذاشت. با نگاه اول به این مستند، به نظر می‌آید فیلمی درباره بیماری ام‌اس است؛ اما در لایه‌های بعدی از فیلم متوجه می‌شویم که این بیماری تنها قله‌ای از یک کوه یخی است که با ظاهر شدنش، تازه ابعاد جدیدی از مشکلات زندگی یک زوج نمایان می‌شود. اتفاقاتی که در زندگی این خانواده می‌افتد به آهستگی بر شخصیت‌ها تاثیر می‌گذارد و آنها را در شرایطی قرار می‌دهد که در روابط خود مستاصل می‌شوند. مخاطب در ۸۳ دقیقه به «آهستگی» با داستان زندگی خانواده‌ای همراه می‌شود که او را در یک فضای احساسی عمیق قرار می‌دهد.