به گفته وی مناطق یک تا پنج و مناطق ۲۱ و ۲۲ شهر تهران هفت منطقه‌ای هستند که بیشترین حجم از باغات باقی‌مانده پایتخت را درون خود جای داده‌اند. او از ورود شورای شهر به موضوع پرونده باغاتی که پیش از لغو مصوبه برج باغ، عوارض صدور پروانه خود را پرداخت کرده‌اند خبر می‌دهد و می‌گوید: کمیته حقوقی شورای شهر تهران، با موضوع چگونگی بررسی وضعیت باغاتی که پیش از لغو مصوبه برج باغ‌ها عوارض صدور پروانه‌شان پرداخت شده، اما در اجرای مصوبه لغو برج باغ‌ها پروانه‌ ساختشان صادر نشده است، جلسه‌ای را تشکیل داده است. در این راستا از معاونان شهرسازی و معماری و مالی و اقتصاد شهری مناطق یک تا پنج و همچنین مناطق ۲۱ و ۲۲ به‌عنوان مناطقی که بیشترین میزان باغ را در خود جای داده‌اند، دعوت کردیم تا آمار دقیقی از پرونده‌های جاری باغات در مناطق یاد شده را احصا کنند و در نهایت این موضوع از زوایای فنی، حقوقی و مالی مورد بررسی قرار گرفت. او در ادامه می‌گوید: مصوبه برج باغ‌ها که در شورای شهر دوم به تصویب رسیده بود ٢٢ اسفندماه سال گذشته از سوی شورای شهر پنجم لغو شد، و چون هیات تطبیق روی این مصوبه اعتراضی نداشت بر اساس قانون، اجرای آن از ٧ فروردین‌ماه الزامی شد. اما باید پرونده‌های جاری که تمام عوارض یا بخشی از آن را پرداخت کرده بودند، تعیین‌تکلیف شوند، در همین راستا شورا برای اتخاذ تصمیم نیازمند بررسی دقیق‌تری بود.

عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با بیان اینکه روند بررسی این موضوع در ۲ کمیسیون دیگر در حال پیگیری است، می‌گوید: کمیسیون‌های معماری و شهرسازی و سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری نیز کمیسیون نظارت و حقوقی را همراهی می‌کنند. عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران تاکید می‌کند: در این جلسه مقرر شد تا معاونان مناطق حاضر در جلسه، جزئیات بیشتری از وضعیت پرونده‌های جاری و تعداد باغ‌هایی که شامل این طرح می‌شوند را در اختیار کمیته حقوقی شورا قرار دهند تا مجددا ظرف ۱۰ روز آینده، جلسه دیگری برای جمع‌بندی نهایی و تصمیم‌سازی انجام شود و نتیجه آن برای تصمیم‌گیری نهایی در اختیار سایر کمیسیون‌های مرتبط قرار گیرد.