پس از آن اتفاقاتی که در مجلس شورای اسلامی رخ داد به نوعی بسیاری از وارد‌کنندگان را امیدوار به لغو توقف واردات می‌کرد حال آنکه طی هفته جاری این امید بار دیگر به یأس تبدیل شد. آنچه مشخص است دولت با توجه به اعمال تحریم‌های همه‌جانبه از سوی ایالات‌متحده آمریکا و همچنین به منظور مدیریت منابع ارزی تا جایی که امکان دارد، سعی در ممانعت از خروج ارز از کشور دارد. به این ترتیب تجدیدنظر دوباره در طرح ساماندهی واردات خودرو شاید قابل پیش‌بینی بود. آنطور که یکی از نمایندگان مجلس طی هفته جاری بر آن تاکید داشته تلاطمات ارزی و ممنوعیت واردات سبب شده تا نمایندگان در بررسی این طرح به جای تمرکز بر کاهش تعرفه واردات و مسائل مرتبط با توسعه واردات به ارتقای کیفی محصولات داخلی توجه کنند. عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به ساختار مالکیت خصولتی خودروسازان، به این نکته نیز اشاره کرده که مجلس به‌دنبال آن است که با تصویب این طرح زمینه را برای کاهش تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو فراهم کند.