این نمایش سال گذشته در جشنواره تئاتر تجربه دانشگاه تهران اجرا شد و مصطفی کوشکی، مدیر پروژه «عصر تجربه» بعد از دیدن نمایش از کار دعوت کرد که در این رپرتوار اجرا داشته باشد. آقای کوشکی در طول سال اکثر نمایش‌هایی را که در تهران و شهرستان‌ها اجرا می‌شود می‌بیند و آثار تجربی را برای حضور در این رپرتوار دعوت می‌کند تا در طول یک دوره در تئاتر مستقل تهران اجرا داشته باشند. دور اول اجراهای این اثر نمایشی ۸ تا ۲۰ مهر بود و دور دوم اجراها قرار است از ۲۸ مهر تا ۴ آبان برگزار شود. در دور اول اجراها استقبال بسیار خوب بود و بیشتر میزبان دانشجویان و کارگردان‌های تجربه‌گرا بودیم اما به دلیل کوتاه بودن زمان اجراها، همین که کار کمی جا می‌افتد مدت زمان اجرا تمام می‌شود.