این اثر سریال است وقرار است در‌آن قصه تعریف شود. ما نمی‌توانیم زمانی که موضوعی در سریال یا فیلمی به تصویر کشیده می‌شود برای مخاطب نکات و‌ پیش‌زمینه‌ها را هم زیرنویس کنیم و بگوییم که به‌طور مثال این اختلاف‌ها در واقعیت وجود داشته اما شکل آن تغییر کرده است. مثلا عده‌ای می‌گویند چرا یک زن ترکمن با پوشش ترکمنی سوار ماشین شاسی‌بلند می‌شود. من معتقدم سنت‌ها و اعتقادات در جای خود قرار دارند اما جلوی پیشرفت تکنولوژی در زندگی را هم نمی‌توان گرفت. ما نسبت به شهر یا قومی‌که متعلق به آنجا هستیم تعصب داریم. من خودم گیلانی هستم و گاهی با پخش یک گویش محلی گیلانی از تلویزیون می‌گویم گویش ما به این شکل نیست یا به این غلظت نیست و نسبت به آنچه می‌شنوم و می‌بینم حساس می‌شوم؛ پس دیگران هم حق دارند این حساسیت را داشته باشند.