طی حدود یکسال گذشته از آغاز دوره جدید مدیریت شهری پایتخت، پارلمان محلی تاکنون دو شهردار را انتخاب کرده که هر یک به دلایلی ناگزیر به ترک ساختمان بهشت شده‌اند. محمدعلی نجفی اولین شهردار منتخب شورای شهر پنجم، اواخر سال گذشته از سمت خود استعفا کرد. پروسه پذیرش استعفا و انتخاب شهردار هفدهم برای شهر تهران اما تا اوایل سال جاری به طول انجامید. پس از آن محمدعلی افشانی ابتدای خردادماه با رای اکثریت اعضای شورا، به‌عنوان شهردار هفدهم پایتخت انتخاب شد. اما چند ماه بیشتر نگذشت که با ابلاغ قانون اصلاحیه منع به کارگیری بازنشستگان، تردیدهایی در مورد مشمول شدن وی نسبت به این قانون اعلام شد. اما طی دو هفته گذشته با اعلام نظر قطعی رئیس مجلس از یک سو و همچنین انتشار نتیجه استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری از سوی دیگر به نظر می‌رسد وضعیت شهرداران بازنشسته نسبت به این قانون روشن شده است. با این حال اعضای شورای شهر تهران اعلام کردند هفته جاری را نیز برای ابقای شهردار هفدهم تلاش خواهند کرد. اما اگر خداحافظی دومین شهردار منتخب شورای شهر پنجم از ساختمان بهشت قطعی شود، ۲۱ عضو شورا برای بار سوم وارد فرآیند انتخاب گزینه جدید برای شهرداری تهران خواهند شد.

در این میان کارشناسان شهری معتقدند از آنجا که انتخاب دو گزینه برای شهرداری تهران و پروسه جابه‌جایی آنها در کمتر از یک سال، وقت زیادی از مدیریت شهری و البته شهر و شهروندان گرفته است نیاز است اعضای شورای شهر تهران این‌بار در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با تکیه به تجربه دو انتخاب گذشته، گزینه خود برای شهرداری را انتخاب و معرفی کنند تا پس از آن فرصت باقی مانده از این دوره مدیریت شهری صرف ایجاد تحولات شود. مدیریت شهری جدید سال گذشته با شعار مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در ساختار شهرداری و همچنین حل مشکلات اصلی شهر تهران همچون آلودگی هوا و ترافیک، تامین منابع مالی پایدار برای شهر و... بر سرکار آمد. وعده‌هایی که به نظر می‌رسد به دلیل مشکلات پیش آمده در ساختار مدیریتی نتوانسته در مسیر تحقق قرار بگیرد. از این رو کارشناسان پیشنهاد می‌دهند با توجه به شناخت کافی از مسائل و چالش‌های شهر تهران، گزینه احتمالی بعدی شهرداری بهتر است به جای ارائه برنامه جدید، به سرعت در راستای تحقق این اهداف و مطالبات شهروندان گام بر‌دارد.