یافته‌های پژوهشی ثابت شده در ادبیات اقتصاد جرم، نشان می‌دهد که آموزش و پرورش ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد. در نگاه اول این‌طور به نظر می‌آید که مردم با تحصیلات بالاتر، خصیصه‌های دیگری می‌یابند که باعث می‌شود ذهن آنها کمتر به سمت جنایت هدایت شود، اما محققان معتقدند که آموزش خود یک علت محسوب می‌شود و برای اثبات آن، تغییرات در قوانین اجباری ترک مدرسه (CSL) که مردم را وادار به ماندن در مدرسه، بیشتر از مقدار داوطلبانه می‌کند، سنجیدند.، با این اوصاف، این قوانین با آموزش از وقوع جرم بیشتر جلوگیری می‌کند.

آنچه که کمتر شناخته شده این است که چگونه این سیاست آموزشی منجر به القا کاهش جرم می‌شود. یک توضیح می‌تواند این باشد که آموزش اضافی، بهره وری فرد را در بازار کار افزایش می‌دهد و بنابراین، ضریب اشتغال و دستمزد وی نیز رشد خواهد کرد. در مدل کلاسیک «بکر» از جرم، افراد با مقایسه هزینه‌ها و مزایای مشارکت در جرم، تصمیم می‌گیرند که مرتکب جرم شوند یا خیر. در نتیجه دستمزد بالاتر و پایداری شغلی بیشتر می‌تواند فرد را از ارتکاب جرم دور کند. این به معنای کاهش پایدار و طولانی مدت در جرم‌انگاری گروهی است که آموزش اضافی دریافت کرده‌اند، و این در قیاس با گروهی قرار می‌گیرد که از چنین امکانی برخوردار نبوده‌اند. اما توضیح دیگر، می‌تواند این باشد که قوانین CSL افراد را به ماندن در مدرسه در بخشی از روز مجبور می‌کند. در نتیجه آنها زمان کمتری را برای اختصاص دادن به جنایت دارند.

ما تحلیل‌هایی را انجام دادیم تا بتوانیم اهمیت نسبی تغییرات قانون CSL که در ایالات مختلف بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ اعمال شده، بگنجانیم. مطابق با یافته‌های عمومی در ادبیات موضوع، یک کاهش روشن در وقوع جرم با اعمال قوانین CSL مشاهده می‌شود. برای افراد در سن ۱۵ تا ۲۴ سال، دریافتیم که افزایش در سن ترک مدرسه، نرخ بازداشت را به میزان ۶ درصد برای افرادی که تحت تاثیر اصلاحات قرار گرفته‌اند، کاهش می‌دهد و این کاهش بیشتر مربوط به افرادی است که تحت تاثیر مواد مخدر قرار گرفته‌اند.

15 (5)