در سیاست خارجی آمریکا به افکار عمومی توجه زیادی می‌شود. مساله خاشقجی هم در آمریکا بسیار مطرح شده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه او ستون‌نویس روزنامه واشنگتن‌پست بود، این مساله به کنگره آمریکا هم کشیده شد. درحال‌حاضر درگیری لفظی هم بین دولتمردان آمریکا پیش آمده و حتی خود همسویان ترامپ هم عنوان می‌کنند که محمد بن سلمان به‌عنوان کسی که در این ماجرا نقش اصلی داشته است، باید مجازات شود. ضمن اینکه افکار عمومی ملتهب در آستانه انتخابات آمریکا بسیار تعیین‌کننده هستند. همزمان موضع‌گیری بعضی از سیاستمداران اروپایی هم به این مساله بیشتر دامن می‌زند. نحوه مطرح شدن ربودن و قتل خاشقجی، حرف‌های ضدونقیضی که در این مدت زده شد و... هم باعث شد ماجرا ادامه‌دار شود. ترامپ به قرارداد تسلیحاتی ۱۱۰ میلیاردی اشاره می کند و اینکه روایت عربستان از ماجرا را قبول دارد. برخی هم به این سناریو روی آورده‌اند که بعضی از این افراد، نیروهای خودسر بوده‌اند تا به این ترتیب چهره مخدوش بن‌سلمان را ترمیم کنند. باید منتظر بود و دید که در روزهای آینده آمریکا و ترکیه چه سناریوهای دیگری را در پیش می‌گیرند. ممکن است هر دو توافق کنند که از عربستان باج بگیرند که این کار هزینه حیثیتی و سیاسی زیادی برای آمریکا و ترکیه دارد. سناریوی دیگر ممکن است این باشد که با توجه به شکست‌های بن‌سلمان در یمن و منطقه و روی آوردن به زندانی کردن و در این مورد آخر قتل نخبگان سیاسی عربستان سعودی، بخواهند روی گزینه تغییر او کار کنند؛ چون درون سیستم حکومتی این بحث مطرح است که بن‌سلمان جایگاه عربستان را در منطقه و در جهان تنزل داده است.