درواقع اول ماده را خلق کردم و سپس این ماده به مرور، مفهوم خلق کرد. موضوع و نام نمایشگاه من «تصرف» است و در بردارنده اندیشه‌ها و مفاهیمی است که به آنها دست یافته‌ام. در این آثار سعی کردم از طریق ماده نشان دهم که اثر همزمان هم آفرینش دارد و هم متلاشی شدن و این دو با هم هستند.  سعی کردم از ایجاد یک بافت خاص و منحصر به فرد برای انتقال مفهوم استفاده کنم. در این نمایشگاه به نکته تازه‌ای رسیدم و برای نشان دادن آن از فیگورهای انسانی استفاده کردم. خواستم آفرینش را در کنار نابودی، لذت را در کنار رنج و درد را در کنار لذت نشان دهم. چیزی که در دنیای واقعی هم به همین صورت وجود دارد و همیشه در کنار هم هستند. ایده اولیه این نمایشگاه در طول روند کاری که سال‌هاست در پیش گرفته‌ام به وجود آمد. سال‌هاست روی این تکنیک کار می‌کنم و این اتفاق آرام آرام در من شکل گرفته است. برای رسیدن به جزئیات اجازه دادم که کم کم همه چیز در ذهنم ته‌نشین شود و اثر هنری را به وجود بیاورد.  در مجموع ۱۴ اثر در این نمایشگاه به نمایش درآمده که تکنیک و فضای ثابتی دارند و این نمایشگاه تا دوشنبه ۳۰ مهر در گالری ویستا میزبان دوست‌داران هنر است.