اگر با چشم‌انداز گسترده‌ این اعداد را بررسی کنیم، می‌بینیم که این نرخ در نقاط مختلف دنیا متفاوت است. کشورهای اروپای غربی به‌طور عمومی دارای مالیات‌های گازوئیل هستند که معادل چند دلار در هر گالن است. یا اینکه قیمت گازوئیل در کالیفرنیا حدود یک دلار بیشتر از اوکلاهما است. مالیات کربن بهینه، نیاز به تغییرات چشمگیری در سبک زندگی ما ندارد، همان‌طور که در واقعیت نشان داده شده که کالیفرنیایی‌ها، با وجود قیمت‌های بالای گاز، به استفاده از اتومبیل ادامه داده و بر آن اصرار کرده‌اند. البته این به آن معنا نیست که اثرات مالیات کربن ناچیز بوده است. در واقع اگر آنها بزرگ نباشند، در نتیجه موثر نیز نخواهند بود. اما از این گذشته، انتظار بر این است که مالیات کربن بهینه متناسب با زمان افزایش یابد. از نظر من مالیات کربن بهینه باعث تغییرات چشمگیر در نحوه زندگی افراد نمی‌شود. شما می‌توانید مالیات کربن داشته باشید و همچنان اقتصاد صنعتی، مدرن و خودکار را حفظ کنید. در گذشته، استدلال من بر این بود که جمهوری‌خواهان باید با دموکرات‌ها یک معامله انجام دهند: موافقت با مالیات کربن با کاهش معادل در دیگر مالیات‌های دیگری که جای دستکاری دارند، مانند مالیات بر درآمد شرکت. در ذهن داشته باشید که استفاده از کربن اثرات جانبی شدیدی فرای گرم شدن زمین دارد، با این وجود اگر شما باور ندارید که در حال شکل‌گیری یک مشکل حاد هستیم، مالیات بر کربن قطعا نسبت به مالیات بر سرمایه، تحریف کمتری دارد. امروز جمهوری‌خواهان نیمی از معامله را انجام داده‌اند، بدون مجوز دموکرات‌ها. آنها کاهش مالیات را انجام دادند. آنچه که باقی می‌ماند این است‌که شکاف درآمد را با کاهش هزینه‌های حقوقی، یا اضافه کردن مالیات ارزش افزوده یا اضافه کردن مالیات بر کربن پر کند. من شک دارم که اراده سیاسی لازم برای کاهش هزینه‌های حقوقی وجود داشته باشد، ترجیح من بر مالیات بر کربن است.

15 (6)