نظام‌آباد در محدوده منطقه ۷ شهرداری تهران قرار دارد. تا پیش از سال ۱۳۲۰ خبری از بافت مسکونی در زمین‌های بایر و تپه‌های این محله نبود. قبل‌تر آب و هوای خوب نظام آباد سبب شده بود ناصر‌الدین شاه کاخ عشرت‌آباد را در نزدیکی این محدوده بنا کند؛ جایی که کاربری آن بعدها به پادگان تغییر یافت. از حدود ۶۰ سال پیش نظام آباد به یک محله مسکونی تبدیل شد و به تدریج با افزایش ساخت و سازها، صورت امروزی خود را پیدا کرد، طوری که اکنون مملو از املاک ریزدانه و یکی در میان فرسوده در معابر کم‌عرض است. خیابان اصلی این محله یعنی خیابان دو طرفه شهید مدنی در جایی که از میان خیابان سبلان عبور کرده و آن را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند، چهارراهی را می‌سازد که به چهارراه نظام آباد معروف است. این چهارراه در شمال شرق محله به اضافه میدان امام حسین (ع) در جنوب غرب این محله، دو کانون اصلی عبور و مرور در نظام آباد را تشکیل می‌دهند.  طی چند دهه اخیر تغییر عمده‌ای در صورت ظاهری و بافت محله نظام آباد رخ نداده و شاید مهم‌ترین اتفاقی که سر و شکل این محله را دستخوش تغییر کرده، عبور بزرگراه امام علی (ع) از میانه آن است. طبیعی است این اتفاق دسترسی بزرگراهی محله نظام آباد را تسهیل کرده، اما در عین حال بافت یکدست این محله را نیز دوپاره کرده است. این محله به لحاظ دسترسی به سینما و پارک شاید غنی نباشد اما حداقل فقر مطلق ندارد. بخشی از بافت مسکونی این محله طی ساخت‌وسازهای سال‌های اخیر نوسازی شده اما خانه‌ها و البته تجاری‌های با قدمت بیش از ۳۰ سال در محله همچنان بسیار پرتعداد است. قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی نوساز در این محله بین ۵ تا ۵/ ۷ میلیون تومان است که بسته به کیفیت فرعی، تراکم جمعیت، فرسودگی احتمالی بافت و امکانات ملک متغیر خواهد بود اما در عین حال بهای ۶ تا ۷ میلیون تومانی تواتر بیشتری دارد.