با جست وجوی ساده دو واژه «تروریسم» و «مهاجر» در بایگانی نشریات علمی معروف به JSTOR در زمان نگارش این کتاب بیش از یکصد هزار مقاله پیدا می‌شود. درحال حاضر، دانشجویان به صدها هزار فایل تصویری موجود در یوتیوب دسترسی دارند که بسیاری از آنها تصاویر مستندی از لحظات مهمی هستند که بر جهان گذشته است. دسترسی به اطلاعات با نسبتی نجومی درحال افزایش است. استادان پیوسته از دانشجویان‌شان می‌شنوند که علاقه‌ای جدی به جهان پیرامون خود دارند و مشتاق پژوهش درباره روابط بین‌الملل هستند ولی اغلب نمی‌دانند که در این انبوه اطلاعات چگونه و از کجا باید یک پروژه پژوهشی را آغاز کنند. سر در آوردن از اینکه چگونه باید دامنه کشف و اکتشاف را محدود ساخت و چگونه روند پژوهش و نگارش را سازمان داد پیوسته دشوارتر می‌شود. ویراست دوم کتاب پژوهش و نگارش در روابط بین‌الملل که اکنون در دست شماست. حاوی تمامی عناصری از ویراست نخست است که روند پژوهش و نگارش را برای صدها دانشجو در دوره‌های مقدماتی و عالی روابط بین‌الملل ساده‌تر می‌سازد. در کتاب حاضر با استفاده از رویکردی نمونه‌نگر، راهنمایی‌ها و مثال‌هایی در زمینه چگونگی فراتر رفتن از موضوع کلی و تنظیم پرسش پژوهش، گام‌های روشنی برای مرور نوشته‌های مربوط، رهنمودهایی درباره چگونگی تنظیم برنامه‌ای برای گردآوری و سازمان‌دهی شواهد، توصیه‌هایی در زمینه تحلیل اطلاعات و دستورالعملی گام به گام برای نگارش بخش‌های مختلف یک گزارش پژوهشی جامع ارائه می‌شود. ولی از همه مهم‌تر، نوشته حاضر دارای یک ویژگی اساسی است که در هیچ متن درسی دیگری که در زمینه پژوهش و نگارش در حوزه مطالعات بین‌الملل در بازار نشر یافت می‌شود نمی‌توانید آن را بیابید: فصل‌های متعددی که مشخصا به موضوعاتی اختصاص یافته است که به دانشجویان کمک می‌کند عناوین پژوهشی نمونه‌نگر جالب توجهی پیدا کنند. در مجموع، کتاب حاضر با این هدف تهیه شده است که به دانشجویان کمک کند با کارآیی گام‌های روند پژوهش را پشت سر گذارند و پروژه پژوهشی با کیفیتی را تکمیل کنند، همچنین مهارت‌های پژوهشی ارزشمندی را فرابگیرند که در بسیاری از پروژه‌های پژوهشی قابل استفاده باشد.