رنگ‌ها در عین سکوت و بی صدایی همانند کلمات دارای مفاهیم هستند. همانا مفاهیمی که وقتی با روح و جوهره وجودی هنرمند در هم می‌آمیزد، فضای حظ بصری را در بیننده ایجاد می‌کند. در واقع آثار موجود در این نمایشگاه، بیانگر روح وجودی نقاش است. آثاری با رویکردهای مختلف با ترکیب‌بندی‌های متفاوت، بعضی با دیدی موشکافانه و به تعبیری با استفاده از کهن‌ترین تعریف هنر، درصدد تقلید از عالم هستی هستند و بعضی دیگر با نگاهی سنت‌شکنانه و بیان احساس واقعیت‌های موجود را دنبال می‌کنند. آثار موجود در این نمایشگاه به دنبال روایت یا تحلیل نیستند، بلکه ایجاد احساس از طریق اشکال، خطوط، نشانه‌ها و رنگ‌ها را به چالش می‌کشند. گروه نیان سعی دارد با برپایی نمایشگاه «سکوت رنگ» هنر را به‌عنوان یکی از وجوه فرهنگی که حاصل بلوغ فکری و توان هنرمند است، به نمایش بگذارد. این نمایشگاه فردا جمعه ساعت ۱۶ در نگارخانه رسول مهر افتتاح می‌شود.