چرا بسیاری از آمریکایی‌ها از جنگ تجاری که دونالد ترامپ به دنبال آن است، حمایت می‌کنند؟ به نظر می‌رسد شاخص‌ترین دلیل ناامنی شغلی باشد که اغلب تجارت آزاد به وجود می‌آورد و این دلیلی است که دولتمردان باید راه‌های جدیدی را برای اطمینان کارگران در برابر ریسک‌های یک بازار جهانی پیدا کنند.از زمان جنگ جهانی دوم و به‌طور خاص، از زمان راه‌اندازی توافق‌نامه عمومی در تعرفه‌ها و تجارت در سال ۱۹۴۷، هم دولت و هم مردم آمریکا حامی تجارت آزاد بودند. اما اخیرا یک اقلیت قابل‌توجه یعنی ۳۹ درصد از آمریکایی‌ها، تصویب رئیس‌جمهور آمریکا بر اعمال تعرفه در تجارت با کشورهای خارجی را تایید کرده‌اند.

به نظر می‌رسد ترامپ تصور می‌کند جزر و مدی رخ داده است و در آینده رای‌دهندگانی که هنوز مخالف این طرح هستند، با اجرای طرح احساس بهتری خواهند داشت و از آن حمایت خواهند کرد. او ممکن است در مورد افکار عمومی تلقی نادرستی نداشته باشد، بنابراین، اما چرا اکنون شاهد حمایت مردم از ترامپ برای راه‌اندازی جنگ تجاری آغاز شده ازسوی ایالات‌متحده هستیم؟ محتمل‌ ترین پاسخ مربوط به ناامنی شغلی است که گاهی اوقات در اثر تجارت آزاد به وجود می‌آید، همچنین افزایش حس بی‌عدالتی، به خصوص در زمانی که اشخاص جزو بازنده‌ها هستند و شغل خود را از دست می‌دهند، نیز در حمایت آمریکایی‌ها در طرح ترامپ موثر است. اکثریت مردم خیریه نمی‌خواهند، بلکه آنها می‌خواهند کار کنند و به همین دلیل است که آمریکایی‌ها به شعار «بازسازی بزرگ آمریکا» واکنش خوبی نشان دادند.

15-02