شاید زمانی‌که مکزیک و به‌دنبال این کشور، کانادا با انجام مذاکرات دوجانبه با آمریکا قراردهادهای جدیدی را برای تشکیل مجدد توافق «نفتا» امضا کردند، حق با دونالد ترامپ بود؛ اما چین هیچ شباهتی با مکزیک ندارد! رئیس‌جمهوری آمریکا معتقد است غلبه حجم صادرات یک کشور بر دیگری همزمان با افزایش واردات کشور مغلوب در زمینه صادرات به معنای باخت خواهد بود.در واقع کشوری که صادرات بیشتر و واردات کمتری نسبت به دیگری داشته باشد، پیروز عرضه تجاری محسوب خواهد شد. استراتژی دونالد ترامپ را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد: راه پیروزی نهایی را با شکست کوچک‌تر و زودتر، حراست کردن.

از طرف دیگر ترامپ روی ابرقدرت بودن آمریکا و موفقیت همیشگی که با مذاکرات دوجانبه داشته حساب می‌کند تا مذاکرات را به سود خود جلو ببرد.اما واردات و صادرات کسری تجاری آمریکا در ماه آگوست نیز روبه رشد گزارش شد. افت حجم صادرات و افزایش میزان واردات در ایالات‌متحده، کسری تجاری را برای سومین ماه متوالی بیشتر کرد.اقتصاددانان فراوانی مانند «آدام اسمیت» اصرار دارند که مازاد تجاری زیاد در برابر شریک‌های تجاری منجر به سود آنها نخواهد شد این مساله مازادپرستی به‌کل پوچ است. این رویکرد مازادساز، تجارتی نیست که بر تعادل کلی تمرکز داشته باشد.با این حال، به‌ویژه رویکرد مبتنی بر جریان سرمایه آزاد برای نیل به تعادل‌کلی یک هدف احمقانه بیش نیست و یک سیاست تجاری نمی‌تواند به دستاورد این‌چنینی دست یابد.

15-06