واقعیت اما کدام است؟ یکی از علل دیوانه‌خواندن ترامپ این است که او در برخی حوزه‌ها نه‌تنها نتوانسته به اهدافی که خود تعیین کرده است دست یابد، بلکه نسبت به آنها از پیش دورتر نیز شده است. او که در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد خود را برتر از روسای جمهوری پیشین آمریکا خواند و از ابتدا با شعار کاهش کسری تجاری آمریکا بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه زد، هنوز پس از گذشت دو سال از ریاست‌جمهوری‌اش، نه تنها شعارهایش محقق نشده، بلکه به رغم جنگ تجاری‌ای که با شرکای تجاری و متحدان استراتژیک کشورش به راه انداخته هر روز بر کسری تجاری آمریکا افزوده شده است. در واقع ترامپ با ملاک‌ها و معیارهای خود هم در برخی حوزه‌ها شکست خورده است. در عرصه دیپلماسی اما او با خروج از برجام مدعی شد که این توافق بدترین توافق ممکن بوده است اما پس از آن خواستار توافقی جدید با ملاک‌ها و معیارهای خود شد، تئوری‌ای که نه تنها متحدان اروپایی‌اش را به اعتراض واداشت، بلکه مشاوران خود در کاخ سفید را نیز ناچار به مخالفت کرد. با همه اینها اما او در برخی حوزه‌های داخلی به دستاوردهای مهمی هم نائل شده است که از جمله آنها می‌توان به کاهش آمار بیکاران در آمریکا اشاره کرد.