مشهورترین آنها الویرا نابیولینا در روسیه و جنت یلن در ایالات متحده بوده‌اند. اما در این موضوع، سیر تکاملی و سهم زنان در کمیته‌های سیاست پولی در اطراف جهان، کمتر شناخته شده است.  چرا مهم است که پدیده حضور زنان در هیات‌مدیره بانک مرکزی را درک کنیم؟ یک پاسخ ممکن در رابطه بین جنسیت و ریسک‌پذیری وجود دارد، که ممکن است پیامدهایی برای هدایت سیاست پولی داشته باشد.  در مقاله‌ای که اخیرا به چاپ رسیده (ماسیاندارو و همکاران)، یک مجموعه داده جدید از حضور زنان در کمیته‌های سیاست پولی بانک مرکزی برای ۱۰۳ کشور ساخته شد، که مربوط به سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۶ است. ساختن یک مجموعه داده جامع از ترکیب هیات‌مدیره بانک مرکزی یک کار چالش‌برانگیز بوده است. دایرکتوری بانک‌های مرکزی به‌طور آنلاین در دسترس نیست و بیشتر اوقات، آنها تنها اسامی اعضای هیات‌مدیره را بدون اینکه صریحا جنسیت آنها را مشخص کنند، اعلام کرده‌اند.  این مجموعه داده جدید به ما اجازه می‌دهد که یک تصویر کامل از ترکیب جنسیتی هیات‌مدیره بانک‌های مرکزی در طول زمان داشته باشیم. نمودار بالا یک توزیع جغرافیایی از کشورهای تحلیل شده را نشان می‌دهد و سهم زنان در کمیته‌های سیاست پولی را در سال ۲۰۱۶ به تصویر می‌کشد. ما دریافتیم که در یک پنجم کشورهای مورد بررسی، کمیته‌های سیاست پولی شامل هیچ زنی نبوده است. در این داده‌ها یک ناهمگونی بالا بین کشورها وجود دارد: میانگین سهم زنان در هیات‌مدیره ۱۶ درصد است، درحالی‌که در کانادا، سوئد، صربستان و بلغارستان ۶۰ درصد هیات‌مدیره در دست زنان است.  اگر بخواهیم به تکامل سهم زنان در کمیته‌های سیاست پولی در طول زمان بپردازیم، یک روند افزایشی در میانگین سهم زنان در هیات‌مدیره مشاهده می‌شود، از ۱۱ درصد در سال ۲۰۰۲ تا ۱۶ درصد در سال ۲۰۱۶. این افزایش بعد از سال ۲۰۱۲ مشهودتر است. علاوه بر این، این روند همراه با افزایش در اندازه هیات‌مدیره نبوده است و تقریبا تعداد اعضا بدون تغییر و در حدود ۷ نفر در این دوره زمانی باقی مانده است.

15-04