سکاندار فدرال رزرو در دوره بحران بزرگ دهه گذشته، معتقد است پیام‌های منحنی بازدهی اوراق دیگر مانند گذشته قابل اتکا نیست؛ چراکه تا حد زیادی به‌دلیل سیاست‌های نامتعارف پولی که فدرال رزرو برای خروج از رکود از آن بهره برد، موجب عدم‌اعتبار و حتی ناهمخوانی منحنی برخلاف سال‌های پیش از رکود پیشین است. بازگشت دوباره موضوع منحنی اوراق در ذهن سرمایه‌گذاران با واکنش سکاندار فعلی فدرال رزرو آمریکا همراه شد. اشاره او به نگرانی‌های موجود درخصوص وضعیت منحنی بازدهی اوراق و کاهش فاصله نرخ بازدهی اوراق خزانه در سررسیدهای ۱۰ ساله با نسخه ۲ ساله بود. کاهش این فاصله یکی از معیارهای تشخیص احتمال وقوع دوره رکود ظرف یک تا دو سال بعد است. فاصله بازدهی در هفته‌های اخیر تا ۱۸/ ۰ درصد از دوره بحران دهه گذشته بی‌سابقه بود و منجر به ظهور نگرانی‌ برخی از اقتصاددانان و بسیاری از سرمایه‌گذاران فعال در بازارهای جهانی شد. پاول در بیانیه روز چهارشنبه اظهار کرد: «در هفته‌های اخیر برخی این پرسش منطقی را در سر دارند: چنانچه منحنی بازدهی اوراق معکوس شود با رکود مواجه خواهیم شد؟» سپس به این پرسش پاسخ داد: «نشانه‌ای از اینکه کاهش فاصله بازدهی اوراق احتمال بروز رکود در یک یا دو سال آینده را افزایش داده وجود ندارد.» اما منحنی اوراق واقعا چه‌چیز را نشان می‌دهد، پرسشی است که بعد از پاسخ روسای فدرال رزرو پدید می‌آید. خرید نسخه یکساله از اوراق خزانه به معنای خوشبینی میان‌مدت نسبت به اقتصاد آمریکا است؛ البته چنانچه بازدهی جذاب باشد. خرید نسخه ۱۰ساله نشانگر چشم‌انداز مثبت و بلندمدت به اقتصاد ایالات متحده است. زمانی که بازدهی اوراق کوتاه‌مدت به بلند‌مدت نزدیک شود تا حدی که تفاوت بازدهی به صفر نزدیک باشد؛ چشم‌انداز آتی در حال ارسال سیگنال منفی است. چنانچه با غلبه نرخ بازدهی کوتاه‌مدت بر نسخه بلندمدت مواجه شویم؛ یعنی منحنی وارونه شده و خطری در راه است. این خطر با اینکه در موارد زیادی با رکود همراه شده؛ اما پیش‌بینی قطعی رکود از آن صحیح نیست. در واقع، آنچه به‌درستی می‌توان از چنین وضعیتی برداشت کرد، خطر حتمی درخصوص کندی شتاب رشد اقتصادی است.

15-08