اسکلیر در داستان‌های کوتاه، رمان، داستان کودکان و نوجوانان و مقاله‌های بسیاری که نوشته است به درونمایه‌هایی چون تبعید، هویت مهاجران یهودی در برزیل و نیز نقد نابسامانی‌های اجتماعی می‌پردازد. اسکلیر جایی گفته بود: «من نویسنده، پزشک و یهودی هستم و این خود گویای آن است که یک موجود انسانی قادر به حمل چه بارهایی بر دوش خویش است.»‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ به سال ۲۰۰۲ یان مارتل نویسنده اسپانیایی‌تبار کانادایی به‌خاطر رمان «زندگی پی» برنده جایزه بوکر شد. چندی نگذشت که معلوم شد او ایده اصلی رمانش را از یکی از کتاب‌های اسکلیر با عنوان «ماکس و گربه‌ها» گرفته است و متهم به کپی‌برداری از اسکلیر شد. اسکلیر اما پس از یک گفت‌وگو با مارتل از شکایت از او صرف‌نظر کرد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ این حادثه باعث افتادن نام اسکلیر بر سر زبان‌ها و منجر به کشف اسکلیر توسط ناشران خارجی شد. پس از آن بود که آثار او یکی پس از دیگری به زبان‌های گوناگونی ترجمه شدند.‬‬‬‬‬‬ رمان ارتش تک‌نفره را شاید بتوان موفق‌ترین و مشهورترین اثر اسکلیر دانست.‬‬‬‬ ارتش تک‌نفره داستان زندگی مرد آرمانگرایی است به نام مایر گوینزبیرگ که قصد دارد یک‌تنه دست به پیکاری بی‌امان علیه سرمایه‌داری بزند. شغل، خانه و زن و فرزندانش را رها می‌کند، به منطقه‌ای غیرمسکونی در دل جنگل می‌رود و در آنجا به تنهایی حزب کمونیست تشکیل می‌دهد، به تنهایی روزنامه ارگان حزب را می‌نویسد و به تنهایی مبارزه‌ای آغاز می‌کند در جهت برپاکردن جامعه‌ای فارغ از استثمار. مایر در این پیکار اما چندان هم یکه و تنها نیست، یک بز، (رفیق بز)، یک مرغ، (رفیق مرغ) و یک خوک، (رفیق خوک) در این مبارزه دوش به دوش او مبارزه می‌کنند، گو که رفیق مرغ در آغاز با نگذاشتن تخم از شرکت در پروسه تولید سر باز می‌زند و جلسات متعدد حزبی و انتقادات حزبی و حتی انتقاد از او در ارگان حزب قادر به بازگرداندن او به شرکت در مبارزه نیستند اما یک روز سرانجام...‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

باری، ارتش تک‌نفره روایت طنزآلود زندگی پر فراز و نشیب مردی خیره‌سر است که ابتدا دل در گرو رهایی محرومان دارد، سپس اما خود به سرمایه‌داری ثروتمند تبدیل و پس از آن ورشکست می‌شود و به ناگزیر به خانه سالمندان می‌رود. ایده برابری‌طلبی در آنجا دیگر بار به سراغ این آرمان‌گرای پیشین می‌رود و مایر یک بار دیگر و این‌بار پیرانه‌سر پیکار بی‌امان خویش علیه نابسامانی‌ها در خانه سالمندان را پی می‌گیرد و...‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬