وی همچنین بازداشت تعدادی دلال و واسطه‌گر و در ادامه، تحقیق از یکی از معاونان وزارت صمت را تایید کرد. اما یکی از نکاتی که وی در این نشست به آن اشاره کرد مطلع بودن وزیر صنعت از وقوع تخلف و عدم اطلاع آن به قوه قضائیه بوده است ظاهرا وزیر صنعت سال گذشته وزارت اطلاعات و تعزیرات را در جریان تخلف صورت گرفته قرار داده حال آنکه به گفته محسنی‌اژه‌ای، شریعتمداری قوه قضائیه را از جرم مذکور مطلع نکرده است. در هر صورت آنچه مشخص است تخلف صورت گرفته در واردات غیرقانونی ۶ هزار و ۵۰۰ خودرو همچنان از سوی قوه قضائیه پیگیری می‌شود این در شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از عوامل تعلل در بازگشایی دوباره ثبت سفارش واردات خودرو، تعیین تکلیف خودروهایی است که به‌طور غیرقانونی وارد کشور شده‌اند. از سوی دیگر گفته می‌شود که تعلل در ورود خودروهایی که در گمرکات کشور جا خوش کرده‌اند و دولت نیز مجوز ترخیص آنها را نمی‌دهد، به دلیل تعیین تکلیف تخلفاتی است که در ورود ۶۵۰۰ خودرو به کشور صورت گرفته است.